Ga naar pagina

 
14-3-2012 Pagina 1 
Markt belangrijk voor Knooppunt
Aanbesteding wordt heel belangrijk
HOEVELAKEN - Er wordt veel verwacht van de creativiteit van marktpartijen bij de definitieve vormgeving van de reconstructie van knooppunt Hoevelaken. Dat werd duidelijk tijdens de informatie-avond voor betrokken gemeenteraadsleden en leden van de utrechtse en Gelders Staten in de Klepperman in Hoevelaken, die woensdagavond werd gehouden.

door Henk Brinkman

Projectmanager Ronald Schoofs van Rijkswaterstaat legde uit dat het oorspronkelijke plan van 1,1 miljard euro is versoberd tot een plan dat 800 miljoen euro kost. Daarbij zijn allerlei wensen van regionale overheden buiten beschouwing gelaten. Die behoren niet meer tot het Plan van Eisen, maar worden in de aanbesteding als wensen toegevoegd.

Het basisplan gaat fungeren als leidraad bij de aanbesteding. De minister wil met dit basisplan en de regionale wensen de marktpartijen, in dit geval waarschijnlijk grote wegenbouwbedrijven, gaan uitdagen om oplossingen voor het geheel aan te dragen. Ronald Schoofs: ,,Het is een nieuwe aanpak. De marktpartijen moeten gaan zoeken naar oplossingen en gaan ook meedenken over de procedures. Als zij daarbij besparen op de kosten voor het basisplan,wordt dat geld niet teruggestort naar het Rijk, maar blijft beschikbaar voor de uitvoering van regionale wensen, zoals het openhouden van de op- en afritten bij Hoevelaken of maatregelen tegen geluidsoverlast.”

Daarna moet er overeenkomst zijn over alle randvoorwaarden om zekerheid te bieden aan de marktpartijen. Die zekerheid moet worden vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen de betalende overheden, het ministerie, de provincie Utrecht en Gelderland en de gemeenten Nijkerk, Amersfoort en Leusden. Schoofs: ,,Er moet commitment zijn anders haken marktpartijen af. De bestuursovereenkomst is ook belangrijk als het gaat om vervulling van wensen vanuit de regio.”

Participatie

Er komt een participatieproces waarin allerlei betrokken partijen, zoals de overheden, de provincies, de gemeenten, maar ook belangengroeperingen hun wensen kenbaar moeten maken. Daarna komt er een podium waarin de ideeën vanuit de regio worden gepresenteerd aan marktpartijen. Die kunnen dan daarop een offerte maken.

Belangrijk is ook dat de minister heeft toegezegd, dat besparingen op het budget niet zullen terugvloeien in de rijkskas, maar beschikbaar blijven voor het project ter verbetering van het knooppunt Hoevelaken.

Daarna volgt het uitwerken planprocedure en vervolgens gewone inspraakprocedure.

 
 
Naar Pag 1
Vorig Art
Volgend Art
Print Pagina