Ga naar pagina

 
12-7-2011 Pagina 3 
Kwart eeuw Monumentendag
Thema dit jaar:

‘Nieuw gebruik,

oud gebouw’

GORINCHEM - De voorbereidingen voor de Open Monumentendag - op zaterdag 10 september - zijn in volle gang. Dit jaar heeft het evenement een extra feestelijk karakter, want het is zowel landelijk als in Gorinchem de 25ste keer dat de Open Monumentendag wordt gehouden. Het thema is dit jaar ‘Nieuw gebruik, oud gebouw’.

,,Het thema wordt ieder jaar landelijk bepaald,’’ legt de kersverse voorzitter van de monumentendagcommissie Annet Ardesch uit. ,,Uiteraard zijn de monumenten die dag te bezichtigen, maar daarnaast organiseren we altijd iets extra’s dat betrekking heeft op het thema. Dit jaar pakken we in verband met het jubileum nog meer uit met activiteiten. We hebben het thema breder gemaakt. Het gaat over een nieuw, ander gebruik van gebouwen dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Dan kun je links leggen naar duurzaamheid, architectuur, hergebruik enzovoorts.’’

Andere bestemming

In de monumentendagcommissie hebben negen vertegenwoordigers van culturele en historische organisaties zitting. Annet Ardesch neemt al zo’n 20 jaar hieraan deel als onafhankelijk beeldend kunstenaar. Voormalig voorzitter Peter Dieleman heeft jarenlang de kar getrokken, maar heeft de voorzittershamer nu aan haar overgedragen. Pernella Sterkenburg heeft namens de gemeente zitting in de negenkoppige commissie. Verder werken er heel veel vrijwilligers mee om van de Open Monumentendag ieder jaar een gezellig en leerzaam evenement te maken.

,,Vorig jaar was het thema ‘De smaak van de negentiende eeuw’. Het was die dag heel druk in de stad en er was veel te doen. Voor dit jaar hebben we ook van alles op het programma,’’ vertelt Annet Ardesch verder. Dit jaar is het toren klimmen op de Grote Toren gratis. De Monumentendagcommissie heeft op de Grote Markt voor het museum een kraam van waaruit een wandelroute kan worden gelopen langs 25 historische panden die nu een andere bestemming hebben. Theater ‘t Pand was bijvoorbeeld vroeger een slachterij. Theater Peeriscoop was voorheen een gymnastiekzaal bij de voormalige mavo, nu muziekschool. In de tuin van de coffeeshop aan de Burgstraat is een voormalig mandenmakers huisje te bezichtigen. In de Doelen aan de Molenstraat zijn nu kleine bedrijfjes gevestigd. En uiteraard ontbreekt de voormalige rooms katholieke kerk aan de Haarstraat niet. De kerk is omgebouwd tot appartementen.

In dit verband wijst Annet Ardesch op min of meer parallel lopende tentoonstellingen in het Gorcums Museum en de Grote Kerk. In de Grote Kerk wordt in die periode namelijk een tentoonstelling glas-in-lood gehouden met onder andere bijzondere ramen uit de voormalige RK-kerk. ,,De glas-in-lood afbeeldingen van de Martelaren van Gorinchem zijn heel bijzonder,’’ weet Annet Ardesch, ,,met name de hoofden van de monniken.’’

In het Gorcums Museum wordt deze zomer de tentoonstelling Crazy Design gehouden, waarbij van oud materiaal kunstvoorwerpen zijn gemaakt en tegen de tijd dat de Monumentendag wordt gehouden is hier de tentoonstelling ‘De aard van Aart’ ingericht, over onder meer architectuur in Gorinchem. Bij dit project worden ook scholen betrokken.Rob Kreszner, Jan Idema, Pernella Sterkenburg, Annet Ardesch en Marion Levering van de Monumentendagcommissie.

 

Vergroot Foto

Rob Kreszner, Jan Idema, Pernella Sterkenburg, Annet Ardesch en Marion Levering van de Monumentendagcommissie.

foto: GP-foto

 
Naar Pag 3
Vorig Art
Volgend Art
Print Pagina