Ga naar pagina

 
1-6-2011 Pagina 14 
‘Elk kind heeft de kracht om te leren’
CULEMBORG - Kinderen met problemen op school weer plezier in leren geven. Dat is het doel van orthopedagoog en remedial teacher Rolanda van Andel. De Culemborgse startte deze maand haar eigen praktijk: Leerkracht aan de Lek. ,,Elk kind heeft de kracht om te leren.’’

Soms hebben kinderen moeite met rekenen, lezen of spelling. Of ze hebben faalangst en voelen zich niet op hun gemak in de klas. Het is dan niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Sinds deze maand kunnen ouders en scholen die willen weten waar de problemen van een kind vandaan komen en wat ze eraan kunnen doen terecht bij Leerkracht aan de Lek. In haar praktijk aan de Lekdijk in Culemborg onderzoekt orthopedagoog en remedial teacher Rolanda van Andel wat de oorzaak is van de leerproblemen en welke behandeling daarbij past. ,,Ik wil niet alleen weten wat het kind moeilijk of lastig vindt, maar juist ook wat wel goed gaat. Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind wil en kan leren. Bij kinderen met leerproblemen wordt die ‘kracht om te leren’ af en toe uit het oog verloren.’’

Rolanda van Andel werkte jarenlang als leerkracht en remedial teacher op een basisschool. Daarnaast rondde zij een universitaire studie orthopedagogiek af. ,,Als leerkracht begrijp je soms niet waarom kinderen fouten blijven maken of zich anders gedragen dan de rest van de klas. Je hebt vaak niet de tijd en soms ook niet de kennis om zo’n kind echt verder te helpen. Ik wilde graag meer weten over de manier waarop kinderen leren en zich ontwikkelen, zodat ik mijn leerlingen beter zou kunnen begeleiden. Wat ik leerde tijdens mijn studie kon ik direct praktisch toepassen.’’ Inmiddels is Van Andel werkzaam als orthopedagoog en ambulant begeleider bij een zorgplatform dat hulp biedt aan leerlingen in de regio Utrecht.

De Culemborgse, die met passie over haar werk praat, ziet het als een voordeel dat ze in haar eigen praktijk Leerkracht aan de Lek niet alleen kinderen onderzoekt, maar ook zelf de kinderen kan behandelen. ,,Ik doe onderzoek bij kinderen met lees- , spelling- of rekenproblemen. Een intelligentieonderzoek kan daar ook onderdeel van uitmaken. Daarna kan ik zelf de remedial teaching voor een kind verzorgen als dat nodig is. Het plezier in leren terugvinden is daarbij heel belangrijk. Kinderen die ontdekken dat ze ergens goed in zijn, krijgen het vertrouwen dat ze meer kunnen dan ze zelf denken. Ik vind het prachtig als een kind merkt dat het vooruit gaat en weer zin krijgt om te leren.’’

Naast hulp bij leerproblemen, verzorgt Leerkracht aan de Lek trainingen waarin kinderen leren om hun faalangst onder controle te krijgen. Ook kan worden gewerkt aan het versterken van de werkhouding, bijvoorbeeld als een kind het lastig vindt zich te concentreren. ,,Dit zijn problemen die vaak samengaan met leerproblematiek en die goed aangepakt kunnen worden.’’

Het contact met ouders en scholen is altijd van het allergrootste belang, benadrukt Van Andel die zelf moeder is van twee leerlingen van OBS De Kaardebol. ,,Als orthopedagoog kijk je niet alleen naar het kind, maar ook naar zijn omgeving. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren naar ouders. Zij weten tenslotte veel van hun kind. Ook het observeren van een kind in de klas en informatie van de leerkracht kan veel toevoegen. Door ouders en scholen bij de behandeling te betrekken wordt het effect daarvan vergroot.’’ Info: www.leerkrachtaandelek.nl, 06-28071658, info@leerkrachtaandelek.nl.

 

Vergroot Foto

Rolanda van Andel: ,,Ik vind het prachtig als een kind merkt dat het vooruit gaat en weer zin krijgt om te leren.’’

Martin Smaling

 
Naar Pag 14
Vorig Art
Volgend Art
Print Pagina