Ga naar pagina

 
22-10-2010 Pagina 5 
‘Teksten popgroep Bløf zijn religieus’
Jeugddienst in Voorthuizen landelijke primeur
VOORTHUIZEN - In plaats van de gebruikelijke psalmen en gezangen klinken nummers van de Zeeuwse popgroep Bløf. De gereformeerde kerk in Voorthuizen heeft zondag 31 oktober een landelijke primeur: een Bløf-dienst, met bedenker ds. Jan Andries de Boer uit Broek op Langedijk als voorganger en muzikale medewerking van de Bløf-coverband TeBoven.

Door Jan Kas

Bløf is bekend van hits als Liefs Uit Londen, Aan de Kust, Harder Dan Ik Hebben Kan, Dansen Aan Zee, Blauwe Ruis, Holiday in Spain en Alles is Liefde. ,,De teksten van de populaire Nederlandstalige band uit Zeeland zijn officieel niet religieus. Maar ze zijn het inofficieel wel, naar mijn smaak’’, zegt ds. De Boer, die eerder landelijke bekendheid kreeg met zijn U2-diensten.

Hedendaagse kerkmuziek

In die U2-diensten wordt de gangbare orde gevolgd, van votum en groet tot en met de zegen, maar de gebruikelijke liederen zijn ingewisseld voor de songs van de Ierse rockband U2. Zo ‘programmeerde’ De Boer na het kyriegebed (‘Heer, ontferm U’) als Glorialied (loflied) ‘Gloria’ van U2 en als opening van de gebeden ‘Yahweh’, een lied dat een gebed is. Met name zanger Bono van U2 steekt zijn christelijke levensbeschouwing niet onder stoelen en banken en veel liederen van U2 zijn christelijk ge´nspireerd. De Boer: ,,De muziek van U2 kun je gemakkelijk opvatten als hedendaagse kerkmuziek. Het is niet moeilijk bij de songs van U2 schriftlezingen te vinden, want de Bijbel is misschien wel tekstbron nummer één voor U2 zelf.’’

De eerste U2-dienst sloeg een paar jaar geleden bijzonder aan. De Boer: ,,Het was vooral geweldig om te ervaren hoe de kerk vol zat met ten dele heel andere mensen dan normaal, die geraakt waren. Terwijl tot voor kort ook ik tot degenen behoorde, die niet wisten hoe in deze tijd aan evangelisatie vorm te geven - terwijl de boodschap van de kerk nog wel zo ijzersterk is - besefte ik zonder daarop uit te zijn een vorm te hebben gevonden, die geheel en al zo werkt. En mocht ik bijvoorbeeld beleven dat ik bij oude mensen op huisbezoek was, die zelf niet geweest waren, maar me wel bedankten voor die dienst die geweldig geweest moest zijn, want hun kleinzoon was sinds jaren weer eens in de kerk geweest, en had kippenvel gehad.’’

Levenbeschouwelijk bedoeld

Het concept van de U2-dienst heeft inmiddels navolging gekregen, Ze leidde ds. Dick Boekema, inmiddels gereformeeerd predikant in Putten, twee U2-diensten in Scherpenzeel, samen met een U2-coverband. De Boer zette ondertussen na de U2-dienst ook een Bløf-dienst op. ,,Ik wilde laten zien dat de teksten van Bløf wel degelijk religieus zijn door ze voluit te laten spreken in een niet minder volle echte kerk.’’ Dat was oktober vorig jaar in zijn eigen kerk in Broek op Langedijk. ,,Vooraf’’, zegt De Boer, ,,was ik in de gelegenheid contact te zoeken met bassist en tekstschrijver Peter Slager van Bløf. Hij gaf aan (letterlijk citaat uit een email): ‘Rest mij je voor nu veel succes met het voorbereiden van de dienst te wensen, ik vind het een eer dat iemand onze muziek en mijn teksten in een levensbeschouwelijk verband gebruikt, want zo zijn ze ook voor een belangrijk deel bedoeld. Het vergroot de betekenis, of liever, het legt een deel ervan bloot’. En toen we later een uur met elkaar spraken, waren we allebei enthousiast over wat we hadden gedeeld. Let wel: ik annexeer Peter niet als christen. Maar dit heeft sterk te maken met wat ik uiteindelijk zoek: oecumene met mensen van buiten de kerk, die al dan niet expliciet geloven, met van mijn kant vol behoud van de christelijke geloofswaarheden.’’

Voor het eerst verzorgt ds. De Boer zondag een Bløf-dienst buiten Broek op Langedijk. De dienst - ‘voor junks, dronkaards en andere zondaars’- is opgezet rond een centraal thema in het werk van de Zeeuwse band: van huis weg gaan, weg zijn, vervreemd zijn, dromen van thuis, thuiskomen. Het motto is ‘Welkom thuis’. Nog onlangs had de popgroep een hit met het nummer ‘Een manier om thuis te komen’, dat ook een rol heeft in de dienst. Door combinatie met het verhaal van de oudtestamentische aartsvader Jakob, wegens bedrog twintig jaar op de vlucht voor zijn broer, en Jezus’ gelijkenis van de verloren zoon komen deze nummers in een nieuw licht te staan.

De Bløf-dienst, een jeugddienst van de gereformeerde kerk in Voorthuizen in het kerkgebouw Hoofdstraat 142, begint om 19.00 uur. Internet: www.rockdienst.nl; www.teboven.comBlof-zanger Paskal Jakobsen.

 

Vergroot Foto

Blof-zanger Paskal Jakobsen.

 
Naar Pag 5
Vorig Art
Volgend Art
Print Pagina